กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2558

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

ระหว่างวันนที่ 29-31 มกราคม 2559

ประจำปีการศึกษา2558

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2558

โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2558

โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2558

เป็นการเเข่งขันกีฬาภายใน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้สร้างความสมัครสมานสามัคคี

สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน และให้นักเรียน นักศึกษา  เล่นกีฬา รู้เเพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เป็นนักกีฬาอย่างเเท้จริง

จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2558

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558

โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน  นักศึกษา  ประจำปี 2558

ในวันพฤหัสที่ 17 ธันวาคม 2558

เวลา 08.30 -12.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558

โครงการขับขี่ปลอดภัย

โครงการขับขี่ปลอดภัย "ความร่วมมือในโครงการ หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม"

One Deaier One College 

บริษัท ศรีสะเกษกิจเจริญไทย สาขาราษีไศล 

มอบรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล  

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับวิทยาลัยฯ นี้ 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการขับขี่ปลอดภัย

ด้วยรักเเละผูกพัน

ด้วยรักและผูกพัน

นางสาววิไล  คำผาง  ตำแหน่ง ครู คศ.1

ย้ายไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

นายรตินันท์  ปัญญาใส  ตำแหน่ง ครู คศ.1

ย้ายไปวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.