โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ดูรูปเพิ่มเติมที่ >>>> 

 

 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นความดี หลีกหนีคอรับชั่น โดยมี นายสยาม พิลาโสภา ประธานในพิธี การดำเนินโครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.