วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวามหาราช วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวามหาราช วันคล้

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

เข้าร่วมพิธีปิด งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิ

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ฝีพายของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิชาการ

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศ

Read More