5 ธันวามหาราช วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวามหาราช วันคล้

Read more

เข้าร่วมพิธีปิด งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิ

Read more

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ฝีพายของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม

Read more

เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศ

Read more

เข้าร่วมกิจกรรม Fix it จิตอาสา ณ บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ

Read more