วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จัดกระบวนการในการตรวจเพื่อคัดกรอง นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 ที่ออกฝึกอาชีพ จำนวน 34 คน ที่เดินทางกลับาจากบริษัท เอส.พี.บี.เพาเวอร์ เซอร์วิสจำกัด เป็นสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยนายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มอบหมายให้ นางชลาลัย บุญพิคำ รองผู้อำนวยการฯ และนายจรูญ โสภี รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา และผู้ปกครองที่มารับบุตรหลาน ซึ่งดำเนินการ อย่างเข้มงวด ปลอดภัย ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยเทคนิคราษีไศลได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ในการจัดกระบวนการดังกล่าว ประกอบด้วย – อำเภอราษีไศล- สถานีตำรวจภูธรอำเภอราษีไศล – สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ- สาธารณสุขอำเภอราษีไศล – โรงพยาบาลราษีไศล – รพ.สต. ดู่ – รพ.สต. กระเดา- อสม.และผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ของนักศึกษา ที่ใช้ในการกักตัววิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *