ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ของระดับ ปวช. และปวส. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2564 ของระดับ ปวช. และโครงการการประกวดผลงานวิชาโครงการและโครงงานวิชาชัพ ปีการศึกษา 2564 ของระดับปวช. และ ปวส. ณ ห้องประชุุมใหม่ อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล โดยนางสิริกาญจน์ กาญจนาภา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น