โครงการการประกวดผลงานวิชาโครงการและโครงงานวิชาชีพ

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล โครงการการประกวดผลงานวิชาโครงการและโครงงานวิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้อำนวยการวิมยาลัยเทคนิคราษีไศล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย
ในการจัดโครงการประกอบด้วย นักเรียนระดับประกาศยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาระดับประกาศยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชั้นปีที่ 2 ภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียน นักศึกษา ได้จัดทำขึ้นมากมายและหลากหลายรายการ
จัดขึ้น ณ หอประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น