วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

Month: มีนาคม 2023

กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญและเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 2565

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศ

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาวิชาการ

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประเมินสถานศึกษาอ

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษาระดับปวช. และปวส.รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 18 มีนาคม 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

 การรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read More