วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

Month: กรกฎาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศผลการดำเนินงานกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศผลการดำเนินงาน

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

แนะแนวฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

แนะแนวฝึกประสบการณ์ว

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย จราจร ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการขับขี่ปลอดภัย

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

 วันสุนทรภู่และวันภา

Read More