โครงการประหยัด อดออม ประจำปีการศึกษา 2566

 โครงการประหยัด อดออ

Read more

 เลือกตั้ง นายกองค์การฯ วท.ราษีไศล 2566

 เลือกตั้ง นายกองค์ก

Read more

แนะแนวฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

แนะแนวฝึกประสบการณ์ว

Read more

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย จราจร ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการขับขี่ปลอดภัย

Read more

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันสุนทรภู่และวันภาษ

Read more

ประกาศผล กิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผล กิจกรรมหน้า

Read more

เลื่อนวันเปิดทำการเรียนการสอนและขยายเวลาลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนปรับค่าระดับบคะแนนและเรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 1/2566

เลื่อนวันเปิดทำการเร

Read more

เรื่องการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์เรื่องก

Read more

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนปรับค่าระดับคะแนน เละเรียนเพิ่ม ประจำปีการศึกษา 1/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more