เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS

นายสุรีย์ศรีชะตา ผู้

Read more

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประเมินสถานศึกษาอ

Read more