วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

กิจกรรมภายใน / ภายนอก

กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

เข้าร่วมพิธีทำบุญขึ้นอาคาร 10 45 ปี วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุน

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา

ร่วมกิจกรรมการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุน

Read More