วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลผู้ผ่านการคั

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read More
กิจกรรมภายใน / ภายนอกข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศ

Read More