หยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิ

Read more

แจ้งจุดเข้าแถว

พรุ่งนี้เปิดเทอมวันแ

Read more

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นความดี หลีกหนียาเสพติด

นายสุรีย์ ศรีชะตา ผู

Read more

โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญและเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 2565

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศ

Read more

 การรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more