ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ฝีพายของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม

Read more

โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา1/2566

 โครงการนิเทศ ติดตาม

Read more

โครงการประหยัด อดออม ประจำปีการศึกษา 2566

 โครงการประหยัด อดออ

Read more

ประกาศผลการดำเนินงานกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศผลการดำเนินงาน

Read more

แนะแนวฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

แนะแนวฝึกประสบการณ์ว

Read more

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย จราจร ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการขับขี่ปลอดภัย

Read more

 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

 วันสุนทรภู่และวันภา

Read more

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วันสุนทรภู่และวันภาษ

Read more