๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล